ஸெக்ஸ் மோகம் தமிழ் அம்மா மகன் சொத் இஂடியந் வீடியோ

எனக்கு இரண்டு வயது இருக்கும்போதே என் அம்மாவை இழந்து விட்டேன். அதன்பின் என் தந்தை பல வருடங்கள் பிறகு ஒரு இளமையான பெண்ணை திருமணம் செய்து கொண்டார். எனக்கும் இளம் வயது என்பதால் இராதவது அம்மா ‘வாய் ஸெக்ஸ் செய்யலாம் என்று முடிவு செய்தேன்.

அதற்ககாக தினனும் செக்ஷியாக பேசுவது மற்றும் பழகுவது என்று ஜொல்லியாக இருந்தேன். ஒரு நாள் என் தந்தை அம்மாவை எனுதான் விட்டுவிட்டு ஊருக்கு சென்றார். அந்த அழகான வைப்பா பயாணப்படுத்தி அம்மா ஒக்ககலாம் என்று அந்தரங்க பகுதிகளில் கையை வைத்தேன்.

அந்த பாச தேவிதியலும் தொத்தாவுடன் படுக்க வந்து விட்டால் ஆகயல் இரண்டு அழகான முலைகாளியும் காசை பிசைந்து முத்தம் கொடுத்தேன். பின்பு அம்மா இளம் பூந்டையை டேஸ்ட் செய்வதற்கு பின்னால் படுத்துக்கொண்டு ஒரு லெக்’ஐ தூக்கி பிடித்து சுன்னியை விட்டு ஆதிக்க ஆரம்பித்தேன்.

முதல் முறை ஒரு ஆஂடீ பூந்டையை ஒப்பத்து மிகவும் சுகமாக இருந்தது.

 

Related videos