ஷொர்த்திபிழ்ம் நடிகையை டேபல் ஸெக்ஸ் செய்த தமிழ் க்ஷ்க்ஷ்க்ஷ மூவீஸ்

0 views

க்ட் ஃபில்ம்ஸ் என்ற ஸிநிமா ப்ரொடக்ஶந் புதூசக ஹெரொவிந் மற்றும் ஆக்டர்ஸ் தேர்ந்து எடுத்து கொண்டு இருந்தார்கள். அதில் படம் வாய்ப்புக்கு வரும் அழகான பெண்ணை காமம் செய்ய வைத்து பாட வாய்ப்பு கொடுத்து வந்தார்கள்.

அப்படி ஒரு பெந் முதலில் ரூமுக்கு வருகிறாள். அவள் மீது காம எச்சையுடன் கையை வைக்கிறான். அவள் கோபத்தில் ஆராய்ந்து விட்டு வெள்ளியில் சென்று விடுகிறாள். பின்பு வந்த மற்று ஒரு பெந், அந்த ப்ரொட்யூஸர் கு பிடித்த போல நடந்து கொள்கிறாள்.

அவளின் மூலை மேல் மென்மையாக சாய்ந்து கொண்டு பூப்ஸ் சுகத்தை அனுபவைத்து கொள்கிறான். அவளும் ஸெக்ஸ் மூடில் டேபல் மேலே ஏறி படுத்து கொண்டு கூத்தியை விரித்து காட்டுகிறாள். அவளின் பூண்டாய் ஓடையில் சூனியை விட்டு வேக வேகமாக அடித்து சுகம் எடுகிறான்.

அந்த கன்னியின் கூத்தியில் நுழைந்து கன்ணிகள் சொக்கும் அளவுக்கு ம்யாடர் போட்டு விந்தை இறக்கி விடும் தமிழ் க்ஷ்க்ஷ்க்ஷ மூவீஸ் பாருங்கள்!