ஆஂடீ குத்தியில் விரல் போதும் காம வெறி கணவன்

0 views

பாருங்கள் மனைவியை நிர்வாணமாகி குத்தியில் விரல் போது கஞ்சு வர வைத்து காம படம் எடுக்கும் காம வெறி கணவனை. இவன் நிறைய பணம் சம்பாதிகணும் என்று மனைவி மூலை குத்தியை நிர்வாணமாகி குத்தியில் விரல் போது கஞ்சு வர வைக்கிறான்.

இந்த கணுவந் திரோவ்செர் அணிந்து இருக்கிறான் ஆனால் அவனது சுன்ணி முழுவதும் விரைகாமலே இருக்கிறது அதை மனை பிடித்து பொறுமையாக தடவி முஉடு ஏற்றி விரைக வைக்கிறாள். இவர்கள் இருவரும் ஒன்றாக பேதில் படுத்து இருக்கிறார்கள் மனை மூலை பெரிதாக செக்ஷியாக இருக்கிறது.

இந்த மனைவி குத்தியில் முடிகளை ஶேவ் செய்து வைத்து இருக்கிறாள், இவர்கள் இருவரும் ஒன்றாக சுன்ணி குத்தியில் கையை வைத்து தடவி காம சுகத்தை அனுபாவைக்கிறார்கள். பின்பு மனைவி அவள் குத்தியில் கையை வீயாது பொறுமையாக தடவி விரல் போடுகிறாள்.

அவளின் கையை குத்தியில் இருந்து எடுத்து விட்டு இவனது கையை வதிஹு குத்தியில் வேகமாக விரல் போது சுகம் தெருகிறான், மனை முளையை மற்றும் குத்தியை காண்பித்து உளாசமாக படுத்து இருக்கிறாள் காம வெறி கணவன் விரல் போது கஞ்சு வர வைக்கிறான். இவர்கள் செக்ஷியாக விரல் பொதுவ்ததை பாருங்கள்.