தமிழ் ஔட்‌டோர் ஸெக்ஸ் ஆதிக்க மல்லிகா ௌந்தயா ஒக்கும் பையன்

எனக்கு நீண்ட நாட்களாக கல்யாணம் ஆனா ௌந்டயிகளை ம்யாடர் போட வேண்டும் என்று காமவெறி இருந்தது. அதற்காக சில ல்யாடீஸ் கீத முயற்சி செய்து இருக்கிறேன் ஆனால் எனக்கு பிடித்த மாதிரி கிடைக்ாவிலை. ஆகையால் கீழ் வீட்டு மல்லியாக ஆஂடீ கூட அஃபேர் வைத்து கோல ஆரம்பித்தேன்.

எங்கள் வீட்டுக்கு அருகில் ஒரு ஃபாரெஸ்ட் ப்லேஸ் இருக்கிறது. அந்த இடத்தில் வைத்து ௌந்தயா ஒல்லு அடிக்கலாம் என்று முடிவு செய்தேன். எனக்கும் தமிழ் ஔட்‌டோர் ஸெக்ஸ் செய்ய நீண்ட நாட்களாக ஆசையாக இருந்தது. ஆஂடீ கிட்ட ஐடியா சொலியவுதன் எனுதான் ஒரு நாள் வெள்ளியில் வந்து விட்டால்.

அவளின் திரஎஸ்சை கழட்டி பிரவுடன் என் மேலே அமர வைத்தேன். பெருத்த பிக் பூப்சை பிடித்து கசக்கி பிழிந்து எடுத்தேன். காமத்தின் பிடியிலிருந்து வெள்ளியில் வரமுடியாமல் கூத்தியை விரித்து காட்டினாள். இராகம் கட்டாமல் கொடுமையாக ஒத்து ஆஂடீ கூத்தியில் விந்தை இராக்கிய தமிழ் ஆஂடீ அஃபேர் வீடியோ பாருங்கள்