சாவித் பாபி ஆயில் மஸாஜ் இளம் ஆணை செய்ய விடுகிறாள்

0 views

சாவித் பாபி வீட்டில் அவள் கணவன் வெளியில் வேளையாக கிளம்புகிறான் அப்பொழுது ஒரு இளமியாயான பையன் நான் வீடு வேலை எல்லாம் செய்யுவேன் என்று சொலுகிறான்.

வீடு வேலை செவாய்யா சரி அப்போ நீ வீட்டிலே இருந்து வேலையை செய்து விட்டு வா தா என்று சொலுகிறார். அனைவரும் கிளம்பியதும் சாவித் பெட்‌ரூம் மட்டும் ஈனும் இருக்கிறது அதை மட்டும் க்லீந் செய் என்று சொலுகிறாள்.

பெட்‌ரூம் க்லீந் செய்யும் பொழுது பிர இருக்கிறது, அப்பொழுது சாவித் சரி எனக்கு நீ மஸாஜ் செய்து வீடு என்று பாடுகிறாள். இளம் ஆண் செக்ஷியாயாக துடையில் இருந்து தடவிக்கொண்டே குத்தியில் கை வைத்து தாடவா ஆரம்பிக்கிறான்.

இந்த சாவித் பாபி விடேோவின் முழு பதிவினையும் படிக்க சாவித் பாபி காமிக்ஸ் பக்கத்தை தொதறுங்கள்.

நாங்கள் இந்த டெலிக்ர்யாம் ச்யாநெல் உள்ளே சாவித் பாபி தொடர்பாக எந்த ஒரு நிர்வாண மற்றும் ஆபாச படங்களை பததிவிடுவதிலை. அதனால், நீங்கள் பாதுகாப்பாக இதில் ஒரு உறிப்பினராக சேரலாம். இங்கே நாங்கள் சாவித் பாபி தளத்திற்கான கதவுசொல் மட்டுமே அனுப்புவோம்.