பொண்டாடியை மதி ஒத்து பார்க்கும் நண்பர்களின் க்ரூப் ஸெக்ஸ் வீடியோ

0 views

நானும் ஏனொட நண்பனும் சின்ன வயதிலிருந்து மிகவும் நெருங்கியவர்கள். சில நேரத்தில் நாங்க ரெண்டு பேர் கூட ஹொமோசேக்ஷ கூட செய்து எஂஜாய் பானிருக்கிறோம். எங்களுக்கு சில வருடங்களுக்கு முன்பு வேவேரு பேண்ஙகளுடன் திருமணம் ஆனது.

இருவரும் எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் நைட் ஸெக்ஸ் எல்லாம் முடித்து விட்டு அதை பற்றி பாேசி பகிர்ந்து கொள்ளுவோம். ஒரு முறை இருவரும் பொண்டாடியை மதி ஒத்து பார்க்கலாம் என்று பாேசிணோம். அதற்கு கொஞ்ச நாட்கள் முடியட்டும் பின்னர் பார்த்து கொள்ளாமல் என்றேன்.

ஒரு நாள் நண்பனின் வீட்டில் ஏனொட பொண்டாடியை அழைத்து கொண்டு சென்றேன். அப்பொழுது எங்களோட பொண்டாடிகாளை சமதம் சொல்ல வைத்தோம். பின் இருவரும் மனைவிகளை மாதிரி கொண்டோம். முதலில் மேலே படுத்து கிஸ் அடித்து எஂஜாய் செய்தோம்.

பின் போட்டி போட்டுக்கொண்டு பூண்டாய் ஓடையில் சூனியை விட்டு அடித்து தெறிக்க விட்டோம். இது போல தமிழ் க்ரூப் ஸெக்ஸ் வீடியொஸ் பார்க்க க்லிக் பண்ணுங்க!