காலேஜ் கதலியுடன் ஃப்ரெஂட் ரூமில் ஃபுல் ஸெக்ஸ் பண்ணும் வீடியோ

0 views

நான் கொய்ம்பதோரெ காலேஜ் ஒன்றில் ஃபைநல் யியர் படித்து கொண்டு இருக்கிறேன். ஸெகெஂட் யியர் படிக்கும் ஒரு பெண்ணை நீண்ட நாட்களாக அவளோட உடம்பு சுகாத்துக்கு காதலித்து வந்தேன். அவளை ம்யாடர் போட வேண்டும் என்று ஓயோ ரூம் அழைத்தேன் ஆனால் பயந்தல்.

பின் ஏனொட ஃப்ரெஂட் ரூம் ஒன்றுக்கு அவளை அழைத்து சென்றேன். இருவரும் முதலில் ரொம்யாந்ஸ் மூடில் கிஸ், ஹக் எல்லாம் செய்து ஆரம்பித்தோம். பின் அவளை நாய் போல மந்தி போட வச்சி டாகீ முறையில் ஒத்து தள்ளினேன்.

பின்னர் ப்யாக் ஶாட் ஆதிக்க சூததில் சூனியை செலுத்தி அடித்தேன். பிறகு இருவரும் தலைகீழாக படுத்து கொண்டு 69 கோணத்தில் பூந்டையை குஞ்சி நக்கி கொண்டோம். இது போல அ தொ ஸீ என்று ஒரு சம்பவம் விடாமல் தமிழ் ஃபுல் ஸெக்ஸ் செய்து வீடியோ எடுத்து கொண்ட காமவெறி ஹோட் ஊழ் பதிவு!

காதலியை வெறிக்க வெறிக்க வெறுக்க ஒத்து தள்ளினேன்.