ஃபோந் பாெசிக்கொண்டு டாகீ ஒல்லு வாங்கும் தமிழ் அண்ணி ஸெக்ஸ்

0 views

ஏனொட கண்ணவன் வெள்ளினாட்தில் வாசித்து வருகிறான். இரண்டு வருடத்திற்கு ஒரு முறை வீட்டுக்கு வந்து செல்வன். ஏனொட கூத்தி அறிப்பை புரிந்து கொள்வதற்கு யாரும் இலாத மாதிரி எனக்கு தோன்றியது. அப்பொழுது கணவனின் தம்பி என்மேல் ஆசை வைத்து இருப்பதை கண்டு பிடித்தேன்.

ஆரம்பத்தில் இது தவறான விஷையாம் என்று கண்டித்து வைத்து இருந்தேன். பின்பு ஒரு நாள் இருவருக்கும் இதாயில் காமவெறி முற்றியது ஆகையால் ஒன்றும் அறியாமல் கூத்தி ஆழம் பார்த்தபடி வேகமாக ம்யாடர் போட ஆரம்பித்தோம்.

அதன்பின் அடிக்கடி வீட்டில் யாரும் இலாத நேரமாக பார்த்து ஒல்லு அடிப்பதை வழகமக வைத்து இருந்தோம். ஒரு நாள் ஃபோந் அடெஂட் செய்வதற்கு டாகீ சிடிிலில் முத்தி போட்டுக்கொண்டு இருந்தேன். ஏனொட புருஷன் தம்பி அதை பார்த்து மூட் ஆக்கினான்.

ஏனொட தங்கை கூட ஃபோந் பேசுகிறேன் என்று கூட பார்க்கலாம் பின் வழியாக சூனியை செலுத்தி ஆதித்த தமிழ் அண்ணி ஸெக்ஸ் வீடியோ!