பள்ளி மாநவியை குடை பவிதாயை தூக்கி ஊகிறான்

0 views

சேனை பள்ளி மான்வி காதலனுடன் வீட்டில் ஊகிறாள், இவள் வயதுக்கு ஈர்பா மூலை இல்லை. இவள் மூலை சுது பெரிதாக பழுது இருக்கிறது, இந்த வயதிலே செக்ஷியாக காதலனுடன் ஊது காம சுகத்தை அனுப வைக்கிறாள்.

இவள் செக்ஷியாக எப்பொழுதும் காதலனுடன் வீட்டில் தனிமையில் இருக்கும் பொழுது ஊப்பல், ஆனால் இவள் செக்ஷியாக பள்ளி ஆடையிலே அவசரமாக ஊக்க ஆரம்பித்து விட்டால். இவள் காதலன் இவளை ஊபத்தை காம படம் எடுக்கிறான், அது தெரியாமல் மாணவி செக்ஷியாக சுஉதை காண்பித்து ஊகிறாள்.

இவள் சுது பார்க்க மிக செக்ஷியாக இருக்கிறது, பின்பு இவள் அணிந்து இருக்கும் பள்ளி குடை பாவாடையை தூக்கி செக்ஷியாக சுன்னியை அடி குத்தியில் இறக்கி காமமாக ஊது சுகம் தருகிறான். மாணவி ஊகும் பொழுது சுகத்தை தாங்க முடியாமல் தலையை தூக்கி சுகத்தை அனுப வைப்பதை பார்க்கும் பொழுதும் நமது குத்தியில் இவனை போல் ஊக்க யாரும் இலாயே என்று தோன்றுகிறது.

இவளை கௌ நிலையில் செக்ஷியாக அடி குத்தியில் சுன்னியை விட்டு வேகமாக ஒத்து, வாதம் வராமல் ஒரு காலை தூக்கி ஊது சுகம் தருகிறான். இந்த பள்ளி மாணவி சுஉதை காண்பித்து கூத்து வாங்குவதை பார்த்து ராசியுங்கள்.