அம்மா பூந்டையில் ஊகும் பொழுது கஞ்சு வருகிறது

இளமையான பையன் தனது சொந்த அம்மாவை ஊகிறான், அம்மா குத்தி பெரிதாக கிழிந்து இருக்கிறது ஆனாலும் காம வெறி பிடித்து அம்மாவை செக்ஷியாக ஊது காம படம் எடுக்கிறான். அம்மாவும் குத்தி அரிப்பு தாங்க முடியாமல் மகன் ஊகும் பொழுது அமைதியாக படுத்து ஊழ் வாங்குகிறாள்.

இவள் ஏவளவு பெரிய குச்சி காரியாக இருந்தால் கணவனுக்கு தெரியாமல் சொந்த மகனுடன் செக்ஷியாக படுத்து ஊப்பல். இவளுக்கு கிடைத்து இருக்கும் சுகத்தை பாருங்கள், யாருக்கும் எந்த சந்தேகமும் வராதது சொந்த மகனே குத்தியில் ஊது சுகம் தருகிறான்.

இவள் மிகவும் கொடுத்து வைத்தவள், மகன் எப்படி செக்ஷியான சுன்னியை குத்தியில் விட்டு ஊபாதது மட்டும் இலாமல் சுது ஊட்டாய்யிலும் விட்டு செக்ஷியாக ஊகிறான். அம்மாவை ஊது கொண்டே இருக்கும் பொழுது செக்ஷியாக குத்தியில் இருந்து பூண்டாய் கஞ்சு வருகிறது.

அம்மா செக்ஷியாக முணருகிறாள் அது மட்டும் இலாமல் இவள் சுத்ில் சுன்னியை விட்டு ஊகும் பொழுதும் சுகத்தை அனுப வைக்கிறாள். மகன் சுது மற்றும் பூந்டையில் விட்டு ஊது சுகம் தாங்காமல் சுன்னிஇயை அடித்து பூண்டாய் மீது கஞ்சை அடித்து ஊஉத்திறுகிறான். இவர்கள் வீட்டில் தகாத உறவு வைத்து ஊபத்தை பார்த்து ராசியுங்கள்.

Related videos