காதலன் செக்ஷியாக காதலி சுத்ில் சுன்னியை விட்டு ஊகிறான்

0 views

பாருங்கள் காதலன் தனது காதலியை தோய்லேதில் வைத்து சுது அடிப்பதை. இவன் குத்தியில் ஊது இராகம் சரியாக கிடைக்காததால் சுது ஊட்டாய்யில் சுன்னியை விட்டு ஊது சுகத்தை அனுபாவைக்கிறான். இவள் சுத்ில் ஊபாதது வழியை கொடுத்தாலும் அதை செக்ஷியாக தாங்கி கணவனுக்கு சுகம் தருகிறாள்.

இவளின் சுத்ில் ஊபத்தும் இவளுக்கு மிக பிடித்து இருக்கிறது ஆனால் முதல் முறை நீங்கள் சுத்ில் ஊதல் அது வழியை ஈர் படுத்தும். இவள் நிறைய முறை ஊது இருப்பதால் சுத்ில் காதலன் வேகமாக ஊதலும் செக்ஷியாக சுஉதை காண்பித்து கொண்டு இருக்கிறாள்.

இவள் சுது செக்ஷியாக இருக்கிறது அதில் ஒரு ஆயில் விட்டு தடவி சுது ஊட்டாய்யில் விரல் போடுகிறான் பின்பு இவனது செக்ஷியாக சுன்னியை அவளின் சுது ஊதியாயில் விட்டு ஊக்க ஆரம்பிக்கிறான். இந்த காதலி மூலை நிர்வாணமாக கேழே பழுது தொங்குகிறது பிறகு அவளின் மூலை காம்பு செக்ஷியாக இருக்கிறது.

இந்த காதலன் அவள் முளையை பிடித்து தடவும் பொழுது கையை பிடித்து இவளின் குத்தியில் வைக்கிறாள், காதலன் குத்தியை நான்கு தடவிக்கொண்டே வேகமாக சுத்ில் ஊது கஞ்சை இறகுகிறான். இந்த மனைவி சுத்ில் செக்ஷியாக ஊபத்தை பார்த்து ராசியுங்கள்.