பாதரியார் பாவ மணிப்பு கேட்ட பதுமையை ஊகிறார்

0 views

இன்று காம படத்தில் இளமையான் பெண் பாவ மணிப்பு பாதரியார் இடம் கேட்க வந்து இருக்கிறாள். இவள் தான் வேறு ஒரு கணவனுடன் தகாத உறவு வைத்து ஊது விட்டேன் என்ணாக்கு பாவ மணிப்பு கொடுங்கள் என்று கேட்கிறாள்.

அதை கேட்டு முஉதனா பாதரியார் இவளை ஒரு மறைவான இடத்தில் வைத்து சுன்னியை இவள் வாயில் விட்டு உம்ப சொல்லி தருகிறார். உண்மையில் இந்த காம நடிகை சுன்னியை செக்ஷியாக வாயில் வைத்து உம்பூகிறாள் பின்பு இவளின் முளையை செக்ஷியாக காமிக்கிறாள்.

இவள் முகம் போலவே மூலை குத்தியும் அழகாகவே இருக்கிறது, பின்பு ஒரு முறை இவளை ஊது கஞ்சை வாயில் கொடுத்து குடிக்க வைத்து பின்பு அடுத்த முறையும் இந்த பதுமை அவளின் அம்மாவோடு இவரை பார்க்க வந்து இர்கியால்.

தான் மீன்றும் பாவ மணிப்பு அளிக்கிறேன் என்று தனது அறைக்கு அழைத்து சென்று இவளின் முளையை சாப்பி சுன்னியை மேந்தும் வாயில் விட்டு குத்தியில் செக்ஷியாக ஊது சுன்ணி கஞ்சு வரும் பொழுது இவளின் வாயில் விடுகிறார் அதை செக்ஷியாக சாப்பி பதுமை குடிக்கிறாள். இவர்களின் செக்ஷியாக காமத்தை பார்த்து மகிழுங்கள்.