ஆஃபீஸ் தோழியை தூக்கி வச்சி அடிக்கும் லவர்ஸ் தமிழ் ஹோட் ஃபக்

0 views

நான் ஒரு அழகான நாட்டுக்கத்தை பெண்ணை நீண்ட நாட்களாக ஒப்பிசெளில் காதலித்து வந்தேன். அவளை தூக்கி வச்சி ம்யாடர் போட வேண்டும் என்று ஆசையாக இருந்தது. அவளை லவ் செய்வதாக சொல்லி முதலில் ப்ேச ஆரம்பித்தேன். நானும் பார்க்க அழகாக இருப்பேன்.

இருவரும் நைட் நேரத்தில் ஸெக்ஸ் சட் செய்ய ஆரம்பித்தோம். ஒரு நாள் ஆஃபீஸ் லீவ் போட்டுவிட்டு, யாரும் இலாத ஏனொட வீட்டுக்கு அழைத்து வந்தேன். ஏனொட ஆசையை அவளிடம் கூறினேன். உனக்கு பிடிச்ச மாதிரி எப்படி வேண்டும் நாளும் ம்யாடர் பண்ணிக்கோ என்றாள்.

க்யாமர செட் செய்து விட்டு தூக்கி ஏனொட சூனி மேல் அமர வச்சி தமிழ் ஹோட் ஃபக் ஆதிக்க ஆரம்பித்தேன். அவள் கொஞ்சம் வேக்டக இருந்தாலும், தூக்கி வச்சி அடிக்கும் போது சுகமாக இருந்தது. நீண்ட நேரமாக சூனியிலிருந்து கீழே இரக்ாமல் பூந்டையை ஒத்து இன்பத்தை பெற்றுக்கொண்டு இருந்த ஊழ் வீடியோ பார்த்து எஂஜாய் பண்ணுங்க!