ஸூட் ரூமில் ஹோட் ரொம்யாஂடிக் கபல் ஹோடெல் ஸெக்ஸ் வீடியோ

0 views

இந்த கபல் ம்யாடர் அடிப்பதற்கு என்றே சென்னையில் மிகவும் பெரிய 5 ஸ்டார் ஸூட் ரூம் புக் செய்றாங்க! இந்த சம்பவம் நடப்ாத்திற்கு முன்பு அந்த அழையா பெண்ணை வெள்ளியில் பார்த்து விடுகிறான். அவளின் அழகிய உதட்டில் சுன்னியை விட்டு ஆதிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறான்.

ஆகயல் தினனும் பெண்ணின் பின் சுற்றி உஷர் செய்து விடுகிறான். ஹோட் ரொம்யாஂடிக் மூடில் ஸெக்ஸ் செய்யலாம் என்று ரூம் அழைத்து வந்து விடுகிறான். இருவரும் ஒரே பேட் ஷீட்டில் உறங்கிக்கொண்டு இருக்காங்க! அவள் பிங்க் இராத்தில் ஜாத்தி போட்டுக்கொண்டு இருக்கிறாள்.

அவன் எழுந்து முத்தி போட்டுக்கொண்டு உதட்டில் சுன்னியை விட்டு வேகமாக ஆட்டுகிறான். நீண்ட நேரமாக சாப்பி விடுகிறாள் பின்பு அவளை குபிர படுக்க போட்டு சூது ஓடையில் சுன்னியை செலுத்தி ஆழமாக ம்யாடர் ஆதிக்க துடிக்கும் ஹோடெல் ஸெக்ஸ் வீடியோ பாருங்கள்!

அந்த கன்னியின் உடம்பு மழ மழ வென்று செக்ஷியாக இருப்பதை விடெோவில் பார்க்க முடிகிறது.