ஒரு ஶாட் மட்டும் தான் என்று சோலி ஊக்க விடும் ஆஂடீ ஸெக்ஸ்

0 views

சென்னை கழல்கிரில் ஆஂடீ வீய்டிலே ஊது விபசாரம் செய்கிறாள், இவள் கணவன் வீட்டில் இலாத பொழுது கால காதலனை வீட்டிற்கு வர வைத்து அவன் உடன் ஊகிறாள்.

முதலில் விபசாரி னூடேதாக மூலை மற்றும் குத்தியை காண்பித்து படுத்து இருக்கிறாள், கால காதலன் ஊக்க வரும் பொழுது அவன் இடம் ஒரு ஶாட் மட்டும் தான் என்று சொலுகிறாள்.

அதாவது ஒரு முறை மட்டும் தான் குதிக்குள் சுன்னியை விட முடியும் என்று சொலுகிறாள், மிக செக்ஷியாக கால காதலன் வந்ததும் ஆஂடீ குத்தியில் பூளை சோறுகிறான்.

ஆஂடீ குத்தியில் பூளை சொருகி செமாயா ஊக்க ஆரம்பிக்கிறான், ஆஂடீ கால காதலன் சூது மீது கை வைத்து சுன்னியை அடி குத்தி வரை இறகுகிறாள். கால காதலன் செக்ஷியாக ஹார்ட்‌கோர் ஸெக்ஸ் செய்து விந்தை ஆஂடீ குதிக்குள் இறக்கும் ஹ்ட் தமிழ் ஆஂடீ ஸெக்ஸ் வீடியொஸ். இது போன்று மேலும் பல தமிழ் ஆஂடீ ஸெக்ஸ் வீடியோ எங்கள் தளத்தில் பார்த்து மகிழுங்கள்.