ந்யூட் மனைவி குத்தியில் விரல் போது சுன்னியை விட்டு ஊகும் தமிழ்காமாவெறி ஸெக்ஸ் வீடியோ

0 views

என் கால காதலி மனைவியை னூடேதாக படுக்க வைத்து அவள் பூழை பூண்டாய் அழகா காம படம் எடுத்து ஊகும் தமிழ்க்ம்வேறி ஸெக்ஸ் வீடியோ பாருங்கள்.

இவள் முளையை நன்றாக பிசைந்து அனுப வித்து விட்டு குத்தியில் ஒரு ஒரு விரழாக விட்டு ஆதி பூந்டையை விரைய வைத்தேன். இவள் குத்தியில் விரல் போட்டால் தான் பூண்டாய் ஊதை பெரிதாக ஆகும்.

என்னை தடை குத்தி முழுவதும் ஆகி ஊதை பெரிதாக ஆகியதும் என் சுன்னியை பூந்டையில் விட்டு ஊக்க ஆரம்பித்தேன். இளம் பெண்களுக்கு உடனே மூடு எஅறி விடும் அதனால் அவர்கள் பூந்டையில் அதிக நேரம் விரல் போட தேவை இருக்காது ஆனால் மனைவிகளின் குத்தியில் இது போன்று தான் செய்ய வேண்டும்.

குத்தியை கொழா கோழவென்று ஆகி அதன் பின் ஊதல் தான் அதிகமாக சுகம் வரும். செக்ஷியாக இவள் குத்தியில் ஊது கஞ்சை இறகினேன். தமிழ்காமாவெறி ஸெக்ஸ் வீடியோ பார்த்து எஂஜாய் செய்யுங்கள்.