நண்பன் மனைவியியை வாய் பொதி ஊகும் ஆபாச படம்

0 views

நண்பன் மனைவியை உசர் செய்து அவள் வீட்டில் யாரும் இலாத பொழுது சென்று செக்ஷியாக குத்தியில் சுன்னியை விட்டு ஊது அதை காம படம் எடுக்கிறான்.

இந்த மனைவி பார்க்க சிறிதாக மூலை வைத்து இருந்தாலும் செமாயா ஊக்க கஂபநீ தருகிறாள், கால காதலன் ஊதுக்கொண்டே வாய் மீது கை வைத்து பொதி ஊகிறான்.

மனைவி மூடில் முனரும் பொழுது அவள் வாய்யில் கை வைத்து சத்தம் போதாதே என்று சோலி செக்ஷியாக குத்தியில் ஊகிறான். பின்பு அவள் கணத்தில் லேசாக அடீததும் ஊது எஂஜாய் செய்கிறான்.

சில பெண்களுக்கு கணத்தில் அடித்தாள் தான் அவர்களுக்கு அது ஈனும் மூடு வர வைத்து ஊக்க கஂபநீ தருவார்கள். செக்ஷியாக கால காதலன் மனைவியை காவுததுப்போது ஊது எஂஜாய் செய்யும் தமிழ் ஹோட் ஸெக்ஸ் ஹ்ட் வீடியொஸ். இது போன்று மேலும் பல தமிழ் ஜே வீடியோ எங்கள் தளத்தில் பார்த்து மகிழுங்கள்.