ஆண்ட்டி எங் சுண்ணியை வானியல் ஓத்து விந்து எடுக்கிறாள்

0 views

என் வீட்டிற்கு இளம் கள்ள காதலனை வர வைத்து அவன் உடன் ஓல் செய்து விட்டு இறுதியில் சுண்ணியை வாயில் விட்டு வேகமாக ஊம்பி விட ஆரம்பித்தேன்.கணவன் சுண்ணியை ஊம்பி ஊம்பி நிறைய பழக்கம் ஆகி இருக்கிறது அதனால் இளம் சுண்ணியை பார்த்ததும் அதை வாய்க்குள் விட்டு ஊம்பி விந்து எடுக்க முயற்சி செய்தேன்.காதலனும் சுண்ணியை வாய்க்குள் வேகமாக ஓல் செய்ய ஆரம்பித்தான் நான் உரிந்துகொண்டே வேகமாக சுன்னியை ஊம்பி சுகம் கொடுத்தேன்.அப்படி ஊம்பிக்கொண்டே இருக்கும் பொழுது காதலனுக்கு மூடு தலைக்கு ஏறி சுன்னியில் வரும் விந்து முழுவதையும் வாய்க்குள் வர வைத்து அவனை வசியம் செய்த நியூ தமிழ் ஆண்ட்டி செஸ் கம வீடியோ. இது போன்று மேலும் பல தமிழ் ஆண்ட்டி பிலௌஜுபி யுபிஎஸ் எங்கள் தலத்தில் பார்த்து என்ஜோய் செய்யுங்கள்.

Related videos