மாடர்ந் தேவிதிய மங்கையுடன் ஒரு ராத்திரி ஸெக்ஸ்

0 views

வாழ்க்கை என்றாள் எப்பொழுதும் வேலை வேலை என்று போக கூடாது அவபோது சில கீளுக்கிழுப்பு இருக்க வேண்டும் என்று இணையதளத்தினில் இந்த தேவிதிய மங்கையின் ஃபோந் னும்பெறயா கண்டு பிடித்து கிழ்மா ஸெக்ஸ் சுகம் அனுபாவைக்க இவள் ரூமிர்க்கு சென்றேன்.

மாடர்ந் உடையில் நார்த் இஂடியந் மங்கையை போன்று மிகவும் கவர்ச்சியாக வெள்ளை நிற தோள் கொண்ட இந்த தேவிதியா மங்கையை பார்த்த உடன் மூடு வந்து விட்டது. அவளது சந்தோசத்ிர்க்கு ஏற்றது போல அவளை அழகாக தொட்டு தடவி அங்கும் இங்கும் சுகம் கொடுத்து சூடு ஏற்றின்ணேன்.

அதன் பிறகு அவளை படுக்க போட்டு ஒக்க போடலாம் என்று நினைத்த பொழுதினில், ஸெக்ஸ் என்பது பக்ககேயில் இல்லை என்று சொல்லி விட்டாள். அதான் அப்போதையிர்க்கு என் பூளை கொடுத்து அவளை எனக்கு ஊம்ப சொன்னேன்.