மாதுரி ஹவுஸ் விபெ புருஷன் நண்பனுடன் த்ரீசொமே செஸ் செய்கிறாள்

0 views

எனக்கு ஒரு நண்பன் இருந்தான். அவன் தன்னை விட வயது அதிகமான பெண்ணை திருமணம் செய்து கொண்டான். அவள் ஒரு மாதுரி தமிழ் ஹவுஸ் விபெ போல இருந்து வந்தால். பார்க்க கொழுத்த தேவிடியா ஆண்ட்டி போல இருத்தல். நானும் என்னோட இனொரு நண்பனும் இவளை முயற்சி செய்ய ஆரம்பித்தோம். மேலும் இவளுக்கு தேவையான காசு மற்றும் பணத்தை எல்லாம் கொடுத்து வசியம் செய்ய ஆரம்பித்தேன். அப்பொழுது ஒரு நாள் புருஷன் இல்லாத நேரத்தில் எங்களை வீட்டுக்கு வரவைத்தல். நாங்க மூன்று பெரும் ஒன்றாக சேர்ந்து த்ரீசொமே செஸ் ஓல் சுகத்தை அனுபவித்தோம்.

Related videos