வீடு மாணவி முளையை பிசைந்து ஸெக்ஸ் செய்கிறான்

0 views

வீடு மாணவி முளையைகாம படத்தில் வீடு மனைக்கு பிர விற்பபது போன்று வீட்டிற்குள் சென்று அவளிடம் பிர விற்பனை செய்கிறான். இவன் பிறவை காண்பிக்கும் பொழுது மனைவி பிறவை அணிந்து பார்க்காவ என்று கேட்கிறாள். அதற்கு இளமையான ஆண் தாராளமாக மாதிரி மார்க்லாம் என்று சொலுகிறான்.

மனைவி பார்க்க செக்ஷியாக இருக்கிறாள், இவள் மூலை இடுப்பு மிக செக்ஷியாக இர்கிரது. மனைவி அறையின் உள்ளே சென்று பிறவை காயதி அணிந்து பார்கியால் அதை ஒழிந்து இருந்து பார்த்து காம வெறி பிடித்து மனைவியை ம்யாடர் செய்ய திடம் போடுகிறான்.

மனைவி வேறு ஒரு பிறவை இவன் கண் முனே அணியும் பொழுது இளமையான ஆண் அவளின் சுத்ில் சுன்னியை வைத்து தேது செக்ஷியாக அவளின் மூழாயில் கை வைத்து தடவுகிரான். இவள் அணிந்து இருக்கும் பிர செக்ஷியாக இருக்கிறது, அதை வைத்த கண்கள் எடுக்காமல் பார்த்து கொண்டே இருக்கலாம் என்று தோன்றுகிறது.

மனைவி கணவன் வெளியில் இருப்பதால் இவள் உளாசமாக இளமையான ஆண் உடன் செக்ஷியாக படுத்து ஸெக்ஸ் செய்கிறாள், இவர்கள் செக்ஷியாக காமம் செய்வதை ரசித்து மகிழுங்கள்.