பங்களோறே தேசி இஂடியந் வைஃப் ஸெக்ஸ் மூடில் மாடர்ந் ஊழ்

0 views

நான் பங்களோறே சேர்ந்த பையன், ஒரு பெரிய இத் கஂபநீ ஒன்றில் வர்க் செய்து வருகிறேன். எனக்கு தமிழ்நாட்டிலிருந்து பெண்ணை திருமணம் செய்து கொள்ளவேண்டும் என்று ஆசை. மேலும் அந்த பெண்ணை தேசி இஂடியந் வைஃப் ஸெக்ஸ் ட்யூப் மாடர்ந் ஊழ் போட வேண்டும் என்று வெறி இருந்தது.

எனக்கு ஒரு அழகான பெண்ணை திருமணம் செய்து வைத்தார்கள். அவளுக்கு மாடர்ந் மாடெல் கர்ல்ஸ் போல டைட் ட்ரெஸ் போட்டு விட்டேன். அந்த நிலையில் தேவிதிய போல இருந்தால். அவளோட கீழ் ஆடையை விலக்கி விட்டு கூத்தியில் ஃபிஂகரிஂக் போட்டு ஆசத்தினோம்.

பின் கீழே குனிந்து கூத்தி ஓடையில் நாக்கை வைத்து நக்கி பூண்டாய் விந்தை எடுக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டோம். ஒரு கட்டத்தில் என் சூனியை நிற்க வைத்து அதான் மேல் ஏறி அமர வைத்து வேகமாக ஊழ் போட வைத்தேன். கதாசியில் கன்சி வந்தது.

இது போன்ற தமிழ் வைஃப் ஸெக்ஸ் வீடியொஸ் பார்க்க இங்கு க்லிக் பண்ணுங்க