மனைவி விபசாரி தமிழ் ப்ளொவிஜோப் செக்ஷியாக சுன்னியை உம்பி கஞ்சை குடிக்கிறாள்

ஸேலம் விபசாரி கணவனுக்கு தெரியாமல் விபசாரம் செய்கிறாள், வீடு மனைவி நிர்வாணமாக இரு முளையை காண்பித்து கொண்டே சுன்னியை வாய்யில் விழுங்கி தமிழ் ப்ளொவிஜோப் சாப்பி உம்பி விடுகிறாள். காதலன் கொடுத்து வைத்தவன் உளாசமாக சுன்னியை விபசாரி வாய்யில் விட்டு சுகத்தை அனுப வைக்கிறான்.

பொதுவாக பெண்கள் வாய்யில் சுன்னியை வைத்தாலே போதும் சுகம் தலைக்கு ஈரி சுன்னியில் விந்து வந்து விடும். ஆனால் இந்த விபசாரி சுன்னியில் பால் வர வைக்க போறாடுகிறாள், அவளவு எளிதில் சுன்னியில் கஞ்சு வருவதை போன்று தெரியவில்லை.

முடிந்த வரை சுன்னியை வாய்யில் வைத்து கொண்டு வேகமாக அடித்து கொண்டே உம்பூகிறாள், சுன்ணி முழுவதும் வாய் வைத்து நன்றாக நக்கல் னாகி சுகம் தருகிறாள். இந்த திருமணம் ஆண் கணவன் தனது செக்ஷியான சுன்னியை விபசாரி வாய்யில் விட்டு கொண்டு உம்ப விட்டு காம படம் எடுக்கிறான்.

பின்பு நின்று கொண்டு சுன்னியை விபாகாரி வாய்யில் விட்டு வேகமாக ஆதி ஊகிறான். சிறிது நேரம் விபசாரி வாய்யில் ஊது விட்டு படுத்த நிலையில் சுன்னியை உம்ப விடுகிறான். விபசாரை செக்ஷியாக சுன்னியை உம்பி கஞ்சை குடிக்கிறாள். விபசாரி தமிழ் ப்ளொவிஜோப் உம்பி கஞ்சு குடிக்கும் கங்கொள காட்சியை கண்டு மகிழுங்கள்.