தமிழ் டீந் கர்ல் ஸ்கர்ட் தூக்கி ந்யூட் ஆக்கும் துட்ிஓன் மாஸ்டர் ஸெக்ஸ் ஹ்ட்

0 views

நான் ஒரு 20 வயது தமிழ் கர்ல் எனக்கு அடிக்கடி செமையான ஸெக்ஸ் மூடு வரும் அப்போ எல்லாம் நா ந்யூட் இருக்க வேண்டும் என்று நினைப்பேன். நா ஒரு பெரிய காலேஜ் ஒன்றில் படித்து கொண்டு இருக்கிறேன். எனக்கு மேத்ஸ் சரியாக வராதது ஆகையால் துட்ிஓன் ஜாய்ந் பண்ணேன்.

காலேஜ் முடிச்சிட்டு ஸ்கர்ட் கூட சங்கே செய்யாமல் மாஸ்டர் வீட்டுக்கு வந்து விடுவேன். ஏனொட மாஸ்டர் கூட ம்யாடர் போட வேண்டும் என்று உள்ளே ஜாத்தி போடாமல் போவேன். ஒரு நாள் இருவருக்கும் செமையான ஸெக்ஸ் மூடு வந்தது.

அவுரு ஏனொட ஸ்கர்ட் தூக்கினார். பின் பூண்டாய் மேல் விரல் வைத்து தடவி காமத்தை தூண்டினர். அவுரோத பெரிய பூளை வையில் வைத்து நீண்ட நேரமாக உம்பினேன். பின்னர் எனை கீழே படுக்க வைத்து கலகலை தூக்கி வைத்து சூனியை விட்டு அடித்து விந்தை தெளித்தார்.

இது போல தமிழ் டீந் ஸெக்ஸ் பார்க்க க்லிக் பண்ணுங்க!