மனைவி ஷீல்பவின் ஹேரீ தமிழ் பூண்டாய் ஹோம்‌மேட் ஸெக்ஸ் சுகம்

0 views

என்னுடைய மனைவியுடன் னாஅன் ஏதேனும் சண்டை போட்டு அவள் கோபித்து கோண்டாஆல் என்றாள் இறுதியாக அவளை நான் சமாளிக்க அவளை னாஅன் ஒத்து ஸெக்ஸ் சுகம் கொடுத்து தாஅன் அவளை னாஅன் சமாதானாம் செய்து முடிக்க முடியும். அவளது பூண்டாய் இதழ்களை நான் நெருக்கமாக இங்கு காமெராவின் முன்பு காண்பிக்கையில் அவள் விலகி நின்று மீண்டும் அவளது பூந்டையை விரிவாக விரித்து படுத்திருந்தாள்.

அவளது பூந்டையில் இந்தலாவிர்க்கு அவளது கூத்தியை அவள் முடி நிறைந்து ஹேரீ பூந்டையாக வைத்திருப்பதை கண்டு ஆச்சரியம் அடைந்தேன். இருந்தாலும் அவளது கூத்தியை முடியுடன் காணும் பொழுது தான் மிகவும் செக்ஷியாக இருன்தால்.

மிகவும் பொறுமையாக என்னுடைய தாடியை எடுத்து அவளது கூத்தியின் உள்ளே சொருகி அவளை ஒழுது போட்டு சுகம் கொடுத்தேன்.