மனைவி பூல் ஊம்பி செக்ஷியாக ஊகும் ரொம்யாந்ஸ் ஸெக்ஸ்

0 views

எனது கணவன் வேளி ஊருக்கு சென்று இருக்கும் பொழுது என் கால காதலனை வீட்டிற்கு வர வைத்து அவன் உடன் தகாத உறவு வைத்து ஸெக்ஸ் செய்து எஂஜாய் செய்தேன்.

எனக்கு எப்பொழுதும் தகாத உறவு வைத்து ஸெக்ஸ் செய்வதில் தான் அதிகமான இன்பம் இருக்கிறது, இது போன்று இன்பம் இருக்கும் பொழுது எப்படி அதை தவிர்க்க முடியும்.

தகாத உறவு வைக்கும் சாந்ஸ் எனக்கு இருந்தது அதனால் நான் அதை செய்து எஂஜாய் செய்துகொண்டு இருந்தேன் நிறைய பெண்கள் பயந்துகொண்டு இருக்கிறார்கள் அவர்கள் எல்லாம் குத்தியில் சுகம் கிடைக்க வேண்டும் என்றாள் ரிஸ்க் எடுத்து தான் ஆகா வேண்டும்.

கால காதலன் சுன்னியை எனக்கு போதும் என்று தோன்றும் வரை சாப்பி விட்டு அவன் சுன்னியை என் பூந்தைக்குள் விட்டு குதித்து ஊது சுகம் கொடுத்தேன். குதித்து ஊகும் பொழுது கால காதலன் முலையாயி வாய்யில் வைத்து சாப்பி சுகம் கொடுத்த தெழுகு ஸெக்ஸ் வீடியொஸ் தமிழ். இது போன்று மேலும் பல தமிழ் க்ஷ்ங்க்ஷ்க்ஷ ஸெக்ஸ் வீடியொஸ் எங்கள் தளத்தில் பார்த்து மகிழுங்கள்.