மைத் பெண்ணை உசர் செய்து நாக்கு போது பூல் ஊம்ப விடுகிறான்

0 views

மைத் பெண் வீட்டில் குடை பாவாடை அணிந்துகொண்டு வேலை செய்துகொண்டு இருக்கிறாள், அப்பொழுது அந்த வீடு எஜமானன் செக்ஷியாயாக அவள் சூதா பார்த்து மூடு ஆகா ஆரம்பிக்கிறான்.

வேலைக்காரி பெண்டி ஏதும் அணியாமல் வேலை பார்த்துக்கொண்டு இருக்கிறாள், டாகீ நிலையில் அவள் வேலை செய்யும் பொழுது அவள் குத்தியை பார்த்து மூடு ஆகா ஆரம்பிக்கிறா.

இவன் மனைவி வீட்டில் இலாத பொழுது கணவன் வேலைக்காரி மீது ஆசை வைக்கிறான், பின்பு செக்ஷியாயாக வேலைக்காரி இடம் பேசி அவளை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உசர் செய்து ம்யாடர் ஆதிக்க அழைக்கிறான்.

பேசி பேசியே வேலைக்காறியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பேசி உசர் செய்து அவளை கிஸ் செய்கிறான். கிஸ் செய்து விட்டு வேலைக்காரி சூததில் சுன்னியை வைத்து தேது உசர் செய்கிறான்.

Pஈந்பு அவள் முளையை சாப்பி விட்டு பூளை ஊம்ப காண்பிக்கிறான், செக்ஷியாக வேலைக்காரி பூல் ஊம்பி விடுகிறாள் அதை மனைவி ட்ரெஸ் காயதி விட்டு பார்த்து ரசிக்கிராள். வேலைக்காரி குத்தியில் வாய் வைத்து நன்றாக நாக்கு போது சுகம் தருகிறான். இது போன்று மேலும் பல யஂக் ஸெக்ஸ் வீடியொஸ் எங்கள் தளத்தில் பார்த்து எஂஜாய் செய்யுங்கள்.