சென்னை பெண் பூல் சாப்பி ஏசு செய்து ஊகும் ஊழ் வீடியோ

0 views

சென்னை பெண்ணை உசர் செய்து அவள் குத்தியில் ஊபத்தற்கு முன்பு சுன்னியை நான்கு ஏசு செய்து விட்டு தான் குத்தியில் விட வேண்டும் என்று சுன்னியை முதலில் வாய்யில் விட்டேன்.

என் சுன்னியை பார்த்ததும் பதுமை சிரித்துக்கொண்டே அதை அழகாக விழுங்கி உறிண்து ஊம்பி விட ஆரம்பித்தாள்.

சுன்னியை நான்கு ஊம்பும் பொழுது முழுவதும் ஏசு ஆகியது, சுன்னியை வாய்யில் விட்டு ஈரம் ஆவதை விட பதுமையின் குத்தியில் விடும் பொழுது தான் சுன்ணி இன்னும் ஈரம் ஆகியது.

நான்கு ஏசு ஆகியதும் உடனே காதலி குத்தியில் என் சுன்னியை விட்டு ம்யாடர் போட்டேன், ஹா ஹா என ஒரு அருமையாக சுகம். நன்றாக பூந்டையில் பூளை விட்டு ஊது விட்டு இறுதியில் விந்தை வர வைத்த தமிழ் காக் ஸக் வீடியோ. இது போன்று மேலும் பல தமிழ் ஜே வீடியொஸ் எங்கள் தளத்தில் பார்த்து மகிழுங்கள்.