மகன் அம்மாவை வற்புறுத்தி காதர ஊகிறான்

0 views

பாருங்கள் காம படத்தில் மகன் அம்மாவை கட்டாயமாக குத்ியில் சுன்னியை விட்டு ஊது கிஜிப்த்தை. இந்த மகன் காம கதைகளை படித்து காம வெறி பிடித்து இருக்கிறான் பின்பு அவனது தாய்யை ஊக்க முயற்சிக்கிரான். அம்மா முதலில் இவனுடன் ஊக்க மறுக்கிறாள் ஆனால் இவளது மகனின் இளமையாக வழுவா தடுக்க முடியவில்லை அவள் வீடு பெருகிக்கொண்டு இருக்கிறாள் பின்பு இவளது கணவன் இல்லாததால் இவள் இப்பொழுது தனியாக தான் வீட்டில் இருக்கிராள். இந்த பையன் தூங்கி எழுந்த உடன் அவ்லின் சுஉதை பார்த்து முஉடு ஏறி அவளை பின் புறமாக கட்டி பிடிக்கிறான்.

அவள் இவனை காட்டி பிடிக்கும் பொழுது அவள் காத்துகிறாள் அப்பொழுது ஈவதௌ வாயை அவளின் வாயில் வைத்து சாப்பி உரிகிறான். பின்பு அவளின் குட்டை பாவாடையை தூக்கி இவனது சுன்னியை அவளின் குத்ியில் விட்டு காட்டு தனமாக ஊது தழுகிறான். பின்பு அடுத்த நாள் வேலைக்கு சென்று வீடு தேறும்பி மீண்டும் அவளை முளையை பிடித்து கசக்கி அவளின் குத்ியில் வேகமாக ஊஒதது கஞ்சை பூந்டையில் இரக்கிறான். தவறாமல் பாருங்கள் மகன் அம்மா குத்ியை ஊது கிழிபாதை