மாதுரி பழசக் ஆண்ட்டி கவுந்து படுத்து எனது பூல் ஊம்பினாள்

0 views

மாதுரி பழசக் ஆண்ட்டி கவுந்து படுத்து பெரிய சூத்தை காண்பித்துக்கொண்டே என் சுண்ணியை முழுவதும் விழுங்கி ஊம்பி விட்டு செஸ் செய்தால். இந்த வயதிலும் இவள் கூதி அறிகிறது வந்து பூல் விட்டு ஓல் செய் என்று என்னை அழைத்தாள் எனக்கு ஆண்ட்டி வாயில் சுண்ணியை விட்டு ஊம்ப விட அதிகமாக பிடிக்கும். அதனால் நான் சுண்ணியை ஊம்பி விட சொல்லினேன் ஆண்ட்டி பெரிய சூத்தை காண்பித்துக்கொண்டே என் சுண்ணியை நன்றாக உரிந்து ஊம்பி சுகம் கொடுத்து என்ஜோய் செய்ய வைத்தால். இதே போன்ற பெரிய சூத்து ஆண்டிஸ் ஓல் விதேஒஸ் பாருங்கள்.