மதுரை மனைவி தெலுகு கணவன் பூளை ஊம்பி ஓக்கிறாள்

0 views

மதுரை மனைவி தெலுகு கணவன் உடன் தகாத உறவு வைத்து அவன் சுண்ணியை ஊம்பி விட்டு ஏச்சு செய்து நன்கு விறைக்க வைக்கிறாள். இவள் தெலுகு கணவன் என்பதால் அதிகமாக காம ஆசை அவன் மீது வைத்து இருக்கிறாள் அவனது சுண்ணியை நன்றாக உரிந்து ஊம்பி விடுகிறாள். சுண்ணியை நன்றாக ஆதி புண்டையில் விட்டு அவன் மீது படுத்து கூதியில் ஓல் வாங்கி தஞ்சை கூதிக்குள் இறக்க விடும் சி பார்த்து மூடு ஆகுங்கள். இதே போன்ற தெலுகு போர்ன் விதேஒஸ் எங்கள் தலத்தில் பார்த்து மகிழுங்கள்.