சென்னை விபசாரி சுன்னியை சாப்பி கஞ்சை குடிக்கிறாள்

பாருங்கள் விபசாரி வாடிக்கையாளாரின் சுன்னியை சாப்பி கஞ்சை குடிப்பதி. முதலில் வாடிக்கையாளர் படுத்துக்கொண்டு சுன்னியை தேய்துக்கொண்டு இருக்கிறான் அப்பொழுது அவனின் சுன்ணி விறைத்து இருப்பதை நாம் தெளிவாக பார்க்கலாம். பின்பு சென்னை விபசாரி அவனது அருகில் அமர்ந்து செக்ஷியாக பேசிோகொந்டு இருக்கிறாள் அப்பொழுது அவளின் ஜாக்கிதை காயதி முளையை காமிக்கிறாள். ௌந்தயின் மூலை பெரிதாக கீழே தொங்குகிறது பின்பு அவளின் முளைக்காம்புகழ் கருப்பாக இருக்கிறது. விபசாரி வாடிக்கையாளாரின் சுன்னியை வெளியில் எடுக்கிறாள் அப்போச்சே பெரிய கருப்பு சுன்ணி அழகாக தெரிகிறது. அந்த சுன்ணி முந்தூள் விரிந்து இருக்கிறது அதனால் சுன்ணி மண்டை பெரிதாக திரிகிறது. ஆஂடீ அதில் கையை வைத்து தடவுகிறாள், வாடிக்கையாளர் அவளை சுன்னியை வாய்யில் வைத்து சப்ப சொலுகிறார், ஆஂடீ விபசாரி சுன்னியை நாக்ள் னாகி பொறுமையாக சப்ப ஆரம்பிக்கிறாள்.