குளியல் அறைக்குள் வீடு வீலைக்காரி ஊக்ப்பட்டால்

0 views

இன்று இந்த ஆண் அனைத்தைும் திடம் பூட்டு விட்டான். மனைவி வீட்டில் இல்லை அதனால் இவன் வெள்ளைகாறியை ஊக்ளம் என்று திடம் பூட்டு இருந்தான். இவன் குளியல் ஆரைய்க்குள் சென்று கதவை திறந்து வைத்து அவனின் சுன்னியை பிடித்து அடிக்கிறான். பின்பு அதில் இருக்கும் முடிகளை ஶேவ் செய்கிறான். பிறகு அவன் வெள்ளைகாறியை அழைத்து ஸோப் எடுத்துக்கொண்டு வரும் பாடி சொல்லிகிரான். வெள்ளைகாரி அங்கு வந்து அவனை பார்க்கும் பொழுது அவனின் சுன்னியை ஊபத்தற்கு தயாராக வைத்து இருக்கிறான்.

முதலில் அவனின் சுன்னியை பார்த்தவுடன் ஊதிவிட்டால். ஆனால் சிறிது நேரம் கழித்து அவளே குளியல் அறைக்கு வந்தால். பின்பு அவளின் கையை பிடித்து உள்ளே எழுத்தான். பிறகு அவள் புடவையை சுது தெறிிஉம் வரை துக்கினாள் பின்பு அவளின் பூந்டையில் ஊதான். வெள்ளைகாரி அவனின் துடை மீது ஈரி சுன்னியை பூந்தைக்குள் விட்டு ஊக்க ஆரம்பித்தாள். பாருங்கள் அழகான தமிழ்செக்ஷ வீடியோ மற்றும் சுமாரான ஆடியோ.