பொண்டாடிக்கு தெரியாமல் கிட்செனில் தமிழ் மைத் ஸெக்ஸ்

0 views

தினனும் வெள்ளை முடிந்து பொண்டாட்டி கூட ஸெக்ஸ் செய்து வந்தேன். அவளிடம் சில பல வெரைடீ ஸெக்ஸ் கேட்டேன் அண்ணல் எனக்கு சரியாக பண்ணி விடவில்லை. அது போல என் மனைவி ஒரு கூவ்ட். ஸ்டாஃப், காலையில் வேலைக்கு சென்றாள் இரவு வீட்டுக்கு வருவாள்.

இரவு வந்தவுடன் திரேதாக இருக்கிறது என்று சீக்கிரமாக உறங்கி விடுவாள். எனக்கு பல நாட்களாக ஸெக்ஸ் கிடைக்காமல் இருந்தது ஆகயல் வைஃப் சமாயல் வேலையை குறைபபதாக சொல்லி ஒரு மாடர்ந் வேலைக்கரியை வீட்டுக்கு வர வைத்தேன்.

மானவியும் கிசந் வேலை ப்ரெஶர் குறைக்கிறது என்று சமதம் தெரிவித்தால். ஒரு நாள் மனைவி இலாத நேரத்தில் கிசந் ரூமுக்குள் சென்று வேலைக்கதரியின் பாண்ட் கழத்தினேன். அவள் உள்ளே ஜாத்தி போடாமல் இருந்தால்.

ஏனொட பெரிய சுன்னியை பின் வழியாக பூண்டாய் ஓடையில் செலுத்தி வேகமாக ஆதிக்க ஆரம்பித்தேன். அவள் சமாயல் செய்துகொண்டு ஒல்லு சுகத்தை அனுபவிக்க ஆரம்பித்தால். நீண்ட நேரமாக ம்யாடர் செய்து விந்தை உள்ளே இறக்கி விட்ட தமிழ் மைத் ஸெக்ஸ் வீடியோ பாருங்கள்!