காம வெறி பெண் காதலன் நபநை ஸெக்ஸ் செய்யும் தமிழ் போர்ன் மூவீஸ்

குத்தியில் அரிப்பு எடுத்து தினமும் காதலனை வீட்டிற்கு வர வைத்து ஊதுக்கொண்டு இருக்கிறாள், எப்பொழுது காதலன் நண்பன் வீட்டில் தான் சரக்கு அடித்துக்கொண்டு இருப்பான்.

தினமும் ஊது ஊது ஒரு நாள் நாலா மழை பேய்துக்கொண்டு இருக்கும் பொழுது காதலன் சரக்கு அடித்து விட்டு மாட்டை ஆகி விட்டான். குத்தி அறிப்பை எப்படி தீர்ப்பது என்று தெரியாமல் இருக்கும் பொழுது தான் நண்பனை பார்க்கிறாள்.

அவன் முன்பு வேண்டும் என்றே பிரவுடன் சென்று நிற்கிறாள் அவனும் மூடு ஆகி இவள் பிர மீது கை வைத்து முளையை பிசைந்து ஸெக்ஸ் செய்ய ஆரம்பிக்கிறான். காம வெறி கொஞ்சம் கோஜமாக தீர ஆரம்பித்தது.

பிறவை காயதி முளையை னூடேதாக பிடித்து தாடவா ஆரம்பிக்கிறான், இவள் பார்வையே ஆண்களின் சுன்னியில் விந்து வர வைத்து விடும் என்று தான் சோழ வேண்டும். செக்ஷியாக அடி மழையில் ஸெக்ஸ் செய்து மூதாய் அனுப வைக்கிறார்கள். தமிழ் போர்ன் மூவீஸ் எங்கள் தளத்தில் பார்த்து மகிழுங்கள்.