காதில் விபசாரி பையனை காமம் செய்கிறாள்

கிராமத்து விபசாரி எப்படி செக்ஷியாக பையனுதன் காதில் காமம் செய்கிறாள் என்று பாருங்கள். இவள் பெயர் கோமதி இன்னும் திருமணம் ஆகா வில்லை, இவள் பணத்திற்காக நிறைய இளமையான பசங்களுடன் காமம் செய்கிறாள், இப்பொழுது ஒரு பையனை காட்டிற்கு அழைத்து வந்து நிர்வாணமாக அவனுடன் ஸெக்ஸ் செய்கிறாள்.

இவளின் தைரியத்தை பாருங்கள், உடம்பில் ஒரு துணி கூட இலாமல் நிர்வாணமாக இருப்பதை, ஆனால் பையன் யாராவது வந்து விட்டால் என ஆவது என்று ஆடை அணிந்து கொண்டே காமம் செய்கிறான்.

காம படத்தை விபசாரி தான் எடுக்கிறாள் அதனால் முளையை நிர்வாணமாக காண்பித்து பையனை சப்ப விடுகிறாள். பையன் தனக்கு ஒரு செக்ஷியான விபசாரி கிடைத்து விட்டால் என்று அவளின் மூலையில் வாய் வைத்து செக்ஷியாக சாப்புகிறான். இருவரும் ஸெக்ஸ் செய்து கொண்டே காம படம் எடுக்கிறார்கள்.

முளையை சாப்பிய உடன் பையனின் சுன்னியை விபசாரி கோமதி வெளியில் எடுத்து அதை கூத்த வைத்து அமர்ந்து சுன்னியை சாப்பி உம்பூகிறாள். இவள் உம்பும் பொழுது நமது சுன்னியில் விந்து வந்து விடும் போன்று இருக்கிறது. விபசாரி காதில் உம்பி விடுவதா பார்த்து மகிழுங்கள்.