பழுத்த பப்பழி முளையை செக்ஷியாக கன்பிப்பதை பாருங்கள்

0 views

பாருங்கள் இளமையான காதலர்கள் செக்ஷியாக தனிமையில் காமம் செய்வதை. இந்த காதலன் செக்ஷியாக காதலியின் முளையை காம படம் எடுக்கிறான், பின்பு இவளது முகத்தை செக்ஷியாக காண்பிக்கிறான். இவர்கள் வட மாநிலத்தை சேர்ந்தவர்கள், ஆனால் செக்ஷியாக சென்னையில் காமம் செய்கிறார்கள்.

இவள் முளையை கன்பிப்பதற்கு முனத்ாக சிறிது காண்பிக்க மாட்டேன் என்று விளையாடுகிறாள், ஆனால் இவள் மூலை இவளவு பெரிதாகவும் அழகாகவும் இருக்கும் என்று சிறிதும் எதிர் பார்க்க விலை. அவளவு செக்ஷியாக பெரிதாக இருக்கிறது, அதை பார்க்கும் போழ்துது வாய் பிளந்து ஏசி ஊருகிறது.

நிறைய பெண்கள் செக்ஷியான மூலை வைத்து இருப்பார்கள் ஆனால் முகம் அசிங்கமாக இருக்கும், இவள் அழகாகவும் இருக்கிறாள் பின்பு அற்புதமான மூலை வைத்து இருக்கிறாள். பதுமை கருப்பு வண்ண பிர அணிந்த் இருக்கிறாள் அதை கயை செக்ஷியாக பழுத்த பப்பழி முளையை காண்பிக்கிறாள்.

ஹ்ாஆஆாஆ செக்ஷியாக பொறுமையாக முளையை காண்பிக்கிறாள், அப்பொழுது மூலை காம்பு செக்ஷியாக தெரிகிறது. இவள் மூலையில் நிறைய நேரம் சாப்பி சுவைககலாம், அவிலவு செக்ஷியாக பழுது இருக்கிறது. இந்த காதலியின் பெரிய பப்பழி முளையை தவறாமல் பார்த்து மகிழுங்கள்.