இளமையான காதலியை முளையை சாப்பி அனுப வைக்கிறான்

0 views

கல்லூரி காதிலர்கள் ஹொட்டெலில் ரூம் எடுத்து ஸெக்ஸ் செய்து ம்யாடர் போடுகிறார்கள், இந்த பெண் பார்க்க இளமையாக செக்ஷியாக இருக்கிறாள். இவள் அழகா நிர்வாணமாக காம படம் எடுத்து ஸெக்ஸ் செய்ய தூதங்குகிறான், இவள் வெகுளியாக முகம் மற்றும் மூலை குத்தியை காண்பித்து ஸெக்ஸ் செய்கிறாள்.

இவர்கள் காதலித்த உடன் உடனே ம்யாடர் போட இங்கு வந்து விட்டார்கள், இவள் மூலை காம நடிகைகள் மூலை போலவே இளமையாக இருக்கிறது. மூலை கம்பு சிறிதாக இருக்கிறது, அதில் வாய் வைத்து செக்ஷியாக சாப்பி உரிகிறான்.

காதலிக்கு மூலை சாப்புவது மிகவும் பிடித்து இருக்கிறது, அதனால் அவள் முளையை செக்ஷியாக காண்பித்து கொண்டே இருக்கிறாள். இருவரும் காதல் அதிகமாகவைத்து இருப்பதால் ளீப் லாக் அடிக்கடி செய்து ஊதாடை சாப்பி கொண்டே இருக்கிறார்கள்.

காதலன் சுன்னியில் ஆண் உரை அணின்துருக்கிறான் அப்பொழுது தான் சுன்ணி விந்து ஊகும் பொழுது காதலி பூந்டையில் சென்று விடாது என்று. இருவரும் கட்டி பிடித்து உரசி பிரழுகிறார்கள், அதை பார்க்கும் பொழுதே முஉடு ஈறுகிறது. இளமையான பேனை சாப்பி அனுபாவைப்பதை பார்த்து ராசியுங்கள்.