காலேஜ் ரூமில் தேஅசெருதன் க்ஷ்க்ஷ்க்ஷ யஂக் ஸெக்ஸ் வீடியோ

0 views

க்லாஸ்சிகு படுத்த அணிந்து வெறும் கன்ங்கலை மட்டும் காண்பித்து வந்த பெண்ணை எனக்கு மிகவும் பிடித்தது. அவள் ஏனொட ஸ்டூடெஂட் என்றாலும், அவளின் கன்ணிகலில் சில சாமியாம் காம தீயை பார்க்க முடிந்தது.

தினனும் அவளை ஏனொட ஸ்டாஃப் ரூமுக்கு அழைத்து டௌட் க்லியர் செய்வது போன்று அந்தரங்க பகுதிகளை கையால் உரசி காமத்தை ஏற்றும் விதம் செய்வேன். அவள் டீநேஜ் பெந் என்பதால் எனக்கு சுலபமாக மயங்கினள்.

ஒரு நாள் வகுப்பு முடிந்து இருவரும் தனியாக இருந்தோம். அவளின் படுத்வை கழட்டி விட்டு முகத்தை பார்த்தேன். மிகவும் அழகாக இருந்தால், அவளின் பாண்ட் கழட்டி விட்டு ஏனொட பூளை வர்ஜிந் கூத்தியில் ஆழமாக இறக்கி அதிக வேகமாக அடித்தேன்.

தேஅசெருதன் ஸெக்ஸ் செய்கிறோம் என்ற சந்தோஷத்தில் படுத்து கூத்தியை விரித்து காட்டினாள். நீண்ட நேரம் ம்யாடர் அடித்து விந்தை உள்ளே இறக்கி விட்டு செய்த யஂக் ஸெக்ஸ் வீடியொஸ் பார்த்து எஂஜாய் பனுங்க!