கொய்ம்பதோரெ விபசார ஆஂடீ குத்தியில் ஊது விந்து இறகுகிறான்

0 views

கொய்ம்பதோரெ வியப்காரி இளமியாயான திருமணம் ஆகாத ஆண் உடன் ஊகிறாள். இவள் ஸரீ அணிந்துகொண்டு படுக்கை மீது படுத்துக்கொண்டு தான் இருக்கிறாள், இளமையான ஆண் விபசாரியை ஊபத்தை தான் காமெராவில் பதிவு செய்கிறான்.

இவன் ஊபத்தை தான் நண்பர்களுக்கு காண்பிக்க வேண்டும் என்று ஆசை பத்து செக்ஷியாயாக ௌந்தயா ஊக்க ஆரம்பிக்கிறான். விபசாரி செக்ஷியாக ஸரீ அணிந்து இருக்கிறாள், இவன் வேக வேகமாக சேத்று ஆஂடீ மீது படுத்து கட்டி பிடிக்கிறான்.

பின்பு இருவரும் வேக வேகமாக திரஎஸ்சை காயத்துகிறார்கள், ட்ரெஸ் முழுவதும் காயதி விட்டு இளமையான ஆண் செக்ஷியாக சுன்நியாயி குதிக்குள் விட்டு ம்யாடர் ஆதிக்க ஆரம்பிக்கிறான்.

விபசாரி பெண்டியை காயதி செக்ஷியாக சுன்னியை பூந்தைக்குள் விட்டு ஊது விந்து முழுவதையும் ஆஂடீ குதிக்குள் இறக்கி துணி வைத்து துடைத்து விடுகிறான். செக்ஷியாக விபசாரியை ஊகும் தமிழ் க்ஷ்க்ஷ்க்ஷ ட்யூப் வீடியொஸ். இது போன்று மேலும் பல தமிழ் க்ஷ்ங்க்ஷ்க்ஷ ஸெக்ஸ் வீடியொஸ் எங்கள் தளத்தில் பார்த்து மகிழுங்கள்.