கோவை தேசி நுதே டான்ஸ் ஆடும் தமிழ்ஸ்ஸ்ட்னஸ் விதேஒஸ்

0 views

கோவை தேசி பெண் டிரஸ் அணிந்து நடனம் ஆடிக்கொண்டே டிரஸ் கயட்டி நிர்வாணமாக முலை மற்றும் கூதியை காண்பிக்கிறாள். இவள் முதலில் சாறி அணிந்துகொண்டு இருக்கிறாள் பார்க்க வீடு மனைவி போல இருக்கிறாள்.வீடு மனைவி போல இருக்கும் இவள் சிறிது நேரத்தில் நடனம் ஆட ஆரம்பிக்கிறாள் முலையை ஜாக்கிடில் காண்பிக்கும் பொழுது மிக பெரிதாக பழுது தெரிகிறது.இவளவு பெரிய முலையா என்று பார்க்க வேண்டி இருக்கிறது மிக செக்ஸியாக டான்ஸ் ஆடிக்கொண்டே ஜாக்கிட்டையும் கயட்ட ஆரம்பிக்கிறாள். உள்ளே ப்ரா அணிந்து இருக்கிறாள் அதையும் டான்ஸ் ஆடிக்கொண்டே கயட்டி காண்பிக்கிறாள்.பின்பு பேண்ட்டையும் கயட்டி குதி மற்றும் சூத்தை காண்பிக்கிறாள் சூத்தை காண்பிக்கும் பொழுது ஆண்ட்டி போல இருக்கும் இவள் முலையி காண்பித்து டான்ஸ் ஆடி பார்த்து ரசிக வைக்கும் தமிழ்ஸ்ஸ்ட்னஸ் விதேஒஸ். இது போன்று மேலும் பல தமிழ் நுதே டான்ஸ் செஸ் விதேஒஸ் பார்த்து மகிழுங்கள்.