கொய்ம்பதோரெ 23ஏஜ் தமிழ் கர்ல் வீட்டில் மாஸ்டர்‌பேஶந் பண்ணும் லிவ் ஸெக்ஸ் வீடியோ

0 views

நான் கொய்ம்பத்தோரேல் பெற்றோர்களுடன் வாசித்து வருகிறேன். கரோந லீவ் காரணத்தினால் கடந்த ஒரு வருடமாக காலேஜ் போகாமல் வீட்டில் இருந்து ஆந்‌லைந் க்லாஸ் படித்து வருகிறேன். முன்பு எல்லாம் காலேஜ் போகும் போது அடிக்கடி போய் ஃப்ரெஂட் கூட ரூமில் ஸெக்ஸ் செய்வேன்.

இப்போ அவனோட சூனி இன்பத்தை பூண்டாய் வாங்கி கோல முடியாமல் தவித்து வந்தேன். ஒரு நாள் பெற்றோர்கள் வீட்டில் இலாத நேரமாக பார்த்து மாஸ்டர்‌பேஶந் செய்யலாம் என்று முடிவு செய்தேன். ஏனொட போய் ஃப்ரெஂட் நேராக லிவ் விதேோவாக பார்க்க வேண்டும் என்று முடிவு செய்தேன்.

அவனும் எதிர் புறத்தில் சூனியை குலுக்கி கையதடித்து கொண்டு இருந்தான். நான் உடம்பில் போட்டு துணி இலாமல் நிர்வாணமாக பேதில் படுத்து பூந்டையை மென்மையாக தேது வந்தேன். பின் முளையை சப்பினேன். கதாசியாக கால்களை விரித்து சூயாிஞ்பாம் செய்தேன். கன்சி வந்தது.