சென்னை பெண் ஷாலு மது அருந்தி வேளையனுதன் செக்ஷியாக ஊகிறாள்

0 views

பாருங்கள் சென்னை பெண் பூபில் குதித்து விட்டு வேலை காரணுடன் செக்ஷியாக கார் பார்கிண்கிழ் ஊகிறாள். இவள் கூடி போதையில் இருப்பதால் யார் என்று கூட தெரியாமல் சுன்னியை குத்தியில் விட்டு ஊகிறாள் ஆண் உரை அணியாமல்.

இவள் பெயர் ஷாலு வார இறுதியில் அவள் தோழியுடன் பூபில் குடிக்க வந்து இருக்கிறாள் பின்பு மது அதிகம் அருந்தி காம போதை தேவை என்று இவனை கார் பார்கினக்கு அழைத்து வந்து இதழில் முத்தம் கொடுத்து செக்ஷியாக சுஉதை அவனுக்கு காண்பிக்கிறாள்.

இந்த வேளையான் கொடுத்து வைத்தவன் செக்ஷியான சென்னை பதுமையை உஷர் செய்து காமமாக ஊகிறான். இருவரும் ஒன்றாக ஊது கொண்டே இருக்கும் பொழுது ஒருவன் மறைந்து இருந்து ரகசிய க்யாமர எடுத்து விட்டான். இவர்கள் ரகசியமாக ஊபத்தை ரகசியமாக காம படம் எடுத்து விட்டார்கள்.

வேலை காரன் இவள் குடியில் சுது வழியாக சுன்னியை விட்டு ஊது காம சுகத்தை செக்ஷியாக அனுப வைக்கிறான் பின்பு முஉடு அதிகமான உடன் கஞ்சு வரும் சமயத்தில் சுன்னியை குத்தியில் இருந்து வெளியில் எடுத்து தரையில் அடித்து ஊஉத்திறுகிறான். இவர்கள் போது இடத்தில் எப்படி செக்ஷியாக ஊகிறார்கள் என்பதை பார்த்து ராசியுங்கள்.

 

Related videos