கிராமத்து ஆஂடீ மூலை குத்தியை காண்பித்து ஊகிறள்

0 views

கிராமத்து நாடு கதையை செக்ஷியாக ஊகும் கால காதலன். இவன் செக்ஷியான ௌந்தயா உசர் செய்து அவளது பெரிய முளைத்தாய் தடவி காம படம் எடுத்து கொண்டே ஸெக்ஸ் செய்கிறான். ஆஂடீ முஉடில் இரு முளையையும் நிர்வாணமாக தாடவா காண்பித்து கொண்டு இருக்கிறாள்.

இவள் கணவனுடன் ஊது ஊது சலிப்பு ஈர் பத்து கால காதலனுடன் ஊது சுகத்தை அனுப வைக்கிறாள். வீடு மனைவிகள் கால காதலர்களுடன் ஊபாததே தனி சுகம் தான், வேறு ஒருவரின் மனைவியை ஊது அனுப வைப்பதை திருட்டு மங்கை அடித்து சாப்பிடுவது போன்று.

இவளின் பெரிய முளையை செக்ஷியாக காண்பிக்கும் பொழுது அதில் கை வைத்து தடவுகிரான், ஆஂடீ மூலை காம்பு நீண்டு பெரிதாக விறைத்து இருக்கிறது. பின்பு அவள் குத்தியை பாவாடையை தூக்கி காண்பிக்கிறாள், அப்பொழுது குத்தியில் முடி ஏதும் இளம்ள் ஶேவ் செய்து இருக்கிறது.

கால காதலன் சுன்னியில் ஆண் உரை அணிந்து செக்ஷியாக மனை குத்தியில் விட்டு ஊது காம படம் எடுக்கிறான். இவர்கள் கிராமத்தில் கால தொடர்பு வைத்து எப்படி ஊகிறார்கள் என்பதை பார்த்து மகிழுங்கள்.

 

Related videos