சென்னை அடியார் ந்யூட் கர்ல் சீப்பு வச்சி க்ஷ்க்ஷ்க்ஷ மாஸ்டர்‌பேஶந்

0 views

சென்னை சேர்ந்த பேண்ஙகள் எப்பொழுதும் காமவெறி இருப்பார்கள். அவர்கள் தங்களோட ப்ஃப் அலது போயிபெஸ்திிஎ என்று யார்க்குடைவது ம்யாடர் போட்டு கொண்டு கூத்தி அறிப்பை தீர்த்து கொள்வார்கள். அந்த அளவுக்கு அந்த ஊவார் பேண்ஙகலுக்கு காமம் இருக்கும்.

குறிப்பாக காலேஜ் படிக்கும் பேண்ஙகள் ம்யாடர் போட்டு கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த விடெோவில் நெங்கள் பார்க்க போகும் பெந் ஒரு காமபொதை தலைக்கு ஏறிய தேவிதிய கர்ல். இவள் அடிக்கடி பாய்ஃப்‌ரெஂட்ஸ் கூட ம்யாடர் போட்டு கொண்டே இருப்பாள்.

இப்போ ஸெமெஸ்டர் எக்ஸ்யாம் லீவ் என்பதால் வெள்ளியில் என்று ம்யாடர் போட முடியாமல் தவித்து கொண்டு இருக்கிறாள். தானோத கமபசியை தீர்த்து கொள்வதற்கு என்று வீட்டில் தனியாக இருக்கும்போது தலை சீவும் சீப்பை எடுத்து கூத்தி ஓடையில் வைத்து தேது கொண்டு இருக்கிறாள்.

சீப்பை சூனி என்று நினைத்து அடித்து விந்தை எடுத்து நக்கி கொள்கிறாள். இது போன்ற ந்யூட் கர்ல்ஸ் க்ஷ்க்ஷ்க்ஷ மாஸ்டர்‌பேஶந் வீடியொஸ் பார்க்க க்லிக் பண்ணுங்க