பாஸ் இளமையான பேனை செக்ஷியாக டாகீ நிலையில் ஊகிறார்

0 views

சென்னை ஒப்பிசெல் வேலை பார்க்கும் இளமையான பெண்ணை ரகசியமாக பாஸ் அவரது அறியில் வைத்து டாகீ நிலையில் ஊகிறார். இவர்கள் கால தொடர்பு வைத்து இருப்பது யாருக்கும் தெரியாது, இந்த பெண் இங்கு வேலை பார்ப்பத்ால் பாஸ் ஏவளவு குத்தியில் வேகமாக ஊதலும் அவள் அதை தாகு பிடிக்கிறாள்.

இந்த இளமை பதுமை செக்ஷியாக இருக்கிறாள், பின்பு இவளின் உடல் வடிவம் டாகீ நிலையில் செக்ஷியாக இருக்கிறது. பாஸ் மிகவும் கொடுத்து வைத்தவர் செக்ஷியாக டாகீ நிலையில் இளமையான பெண் குத்தியில் சுன்னியை விட்டு ஊகிறார்.

பாஸ் சுன்ணி செக்ஷியாக விறைத்து இருக்கிறது, அதை பதுமை குத்தியில் இறக்கி வேகமாக அடித்து ஊககமல் பொறுமையாக அழகாக குத்தியில் ஊது சுகம் தருகிறார். இந்த பேனிர்க்கும் குத்தியில் ஊபாதது மிக பிடித்து இருக்கிறது அதனால் செக்ஷியாக சுஉதை காண்பித்து கொண்டு இருக்கிறாள்.

பின்பு நான்கு டாகீ நிலையில் ஊது விட்டு பதுமையை படுக்க வைத்து அவள் மூலை மீது படுத்து கொண்டு செக்ஷியாக குத்தியில் ஊது சுன்ணி விந்தை முகத்தில் ஊஉத்திறுகிறார். இவர்கள் ரகசியமாக தொடர்பு வைத்து ஊபத்தை ராசியுங்கள்.