பூப்ஸ் பிசையாவிடு கை அடித்துவிடும் தமிழ் வைஃப் ஸெக்ஸ் வீடியோ

0 views

மனைவி கணவன் சுன்னியை சேக்ஷாக பிடித்து கை அடித்து விடுகிறாள், இவள் கை அடித்து விடுவதா பார்க்கும் பொழுது நமது சுன்னியை பிடித்து அடித்து விட சோழலாம் என்று தோன்றுகிறது.

இந்த கணவன் தான் மனைவி ஏவளவு செக்ஷியாக கை அடித்து விடுகிறாள் என்பதை காம படம் எடுத்து இணைய தளத்தில் பதிவு செய்கிறான். சில கணவர்கள் தங்கள் மனை உடன் ஊபத்தை அனைவருக்கும் காண்பிக்க ஆசை பாடுவார்கள்.

மனைவி மூலை ஜாகிதில் செக்ஷியாக தெரிகிறது, இவள் முளையை பிடித்து பிசைந்துகொண்டே கை ஆதிக்க விடுகிறான். ஹா ஹா இவன் ஒரு கால ரசிகன், பெண்கள் மூலையில் தான் மூடு எனும் விஷயம் இருக்கிறது.

நீங்கள் பெண்களை ஒரு முறை ஊது விட்டு மேந்தும் ஊபத்தற்கு உங்கள் சுன்ணி விரைவில் விரைக வேண்டும் என்றாள் காதலி மூலையில் சிறிது நேரம் கை வைத்து இருந்தீர்கள் என்றாள் கண்டிப்பாக உங்கள் சுன்ணி விரைவாக விறைத்து விடும். மனைவி முளையை பிசையா விட்டு கணவன் பூளை அடித்து கஞ்சு எடுக்கிறாள். ஹ்யாஂஜப் தமிழ் வைஃப் ஸெக்ஸ் வீடியொஸ் எங்கள் இணையதளத்தில் பார்த்து மகிழுங்கள்.

 

Related videos