19 வயது பள்ளி மாணவி தமிழ் ப்ளொவிஜோப் அழகாக செய்து விடுகிறாள்

0 views

19 வயத்ே ஆகும் பள்ளி படிக்கும் பெண்ணை லீவ் அன்று காதலன் வெளியில் அழைத்து சென்று அவன் சுன்னியை தமிழ் ப்ளொவிஜோப் செய்ய விடுகிறான்.

இந்த பள்ளி மாணவி மிக அழகாக இருக்கிறாள், இவள் அழகாக இருப்பது மட்டும் இலாமல் அழகாக சுன்னியை சாப்பி ஊம்பூகிறாள். இவள் சுன்னியை சப்ப வில்லை அழகாக ஊம்பூகிறாள்.

இவள் காதலன் சுன்னியை எப்படி ஊம்ப வேண்டும் என்று சோலி கொடுத்து இருக்கிறான், அதனால் செக்ஷியாக இளம் பதுமை அழகிய சுன்னியை சாப்பி ஊம்பி சுகம் தருகிறாள்.

இவர்கள் இளமையாக இருப்பதால் ரூம்கு செல பயந்துகொண்டு போது இடத்தில் யாரும் வராத பொழுது சுன்னியை ஊம்பி காமம் செய்கிறார்கள். 19 வயது பண் காதலன் சுன்னியை தமிழ் ப்ளொவிஜோப் செய்து விடுவதா பார்த்து ராசியுங்கள்.