அழகிய தேவதை செக்ஷியாக குத்தியில் சுன்னியை விடுகிறாள்

0 views

அழகான பெண்களும் காமமாக ஊப்பற்கள் என்று இந்த காம படத்தை பார்த்து தான் தெரிந்து கோல வேண்டி இருக்கிறது. இந்த தேவதையின் அழகா பாருங்கள், ஏவளவு அழகாக மூலை குத்தி வைத்து ஊகிறாள் என்று.

இந்த பதுமையின் சிரிப்பில் மயங்காத ஆண்களே இருக்க முடியாது, அவளவு அழகாக சிரிக்கிறாள். சிரிப்பது மட்டும் இலாமல் காதலன் சுன்னியை கையால் பிடிக்காமலே குத்தியில் விட்டு செக்ஷியாக ஊக்க ஆரம்பிக்கிறாள். காதலன் சுன்ணி குத்தியில் இறங்கும் பொழுது காம சுகம் தாங்காமல் கத்தி ஹ்ாஆஆாஆஆ என்று முணருகிறான்.

இந்த இளமையான அழகியை அணு அணுவை அனுப வைத்து காம சுகத்தை அனுப வைக்கிறான். இவளை ஒரு நாள் முழுவதும் வைத்து சாப்பிடாலும் சலிப்பு ஈர் படாது, அவளவு செக்ஷியாக காமம் செய்கிறாள். காதலி குதித்து ஊகும் பொழுது அவளின் மூலை குத்தியை காதலன் காம படம் எடுக்கிறான்.

பின்பு இரு செக்ஷியான சுஉதை காண்பித்து குத்தியில் சுன்னியை விட்டு குதித்து சுஉதை அரக்கி அரக்கி செக்ஷியாக ஊக்க ஆரம்பிக்கிறாள். ஹ்ாஆஆஆஆஆஆஆ உண்மையில் ஏவளவு அழகாக இருக்கிறது இவர்களின் ஊதல். நீங்களும் தவறாமல் இந்த அழையா தேவதை ஊபத்தை பார்த்து ராசியுங்கள். இன்னும் நிறைய காம படங்கள் பார்க்க எங்களின் இணைய தளத்திற்கு தினமும் வாருங்கள்.