உறங்கும் தங்கையை சுகமாக ஒத்த தமிழ் டீநேஜ் ஸெக்ஸ் வீடியோ

0 views

ஆஆழ்ந்த் உறக்கத்ினில் உறங்கிய என் தங்கை அவளது உள்ளாதை விலக்கி அவ்லாது ஸெக்ஸீ சூது வெளிப்பட்டு படுத்திக்கும் நாரை நிறுவன காட்சியை கண்டு ஆச்சரியம் கொண்டேன். ஒரு கையில் காமேரவை பிடித்து கொண்டு அவளது முடி நிறைந்த கூத்தியின் மேலே என் பூளை உரசுவது கூட தெரியாமல் அவள் தூக்கத்தினில் கிடந்தால்.

அதை தொடர்ந்து, அவளது முகத்தின் மீது மெல்ல ஒரு முத்தையும் கொடுத்து சூடு ஏதிரினேன். அவள் உதடுகளில் சிரிப்பு தெரிந்தது. அதிலையே தெரிந்து கொண்டேன் நான் ஒப்பதர்க்கு அவ்ல் சம்மதம் தெரிவித்து விட்த்ாஅல் என்று.

விடுவேனா நானு, அவளது கூத்தியை விரித்து என் தாடியை என் தங்கையின் பழுத்த பூந்டையின் உள்ளே விட்டு செய்த முதல் தமிழ் தீனாகே ஸெக்ஸ் அனுபவம் இது.

 

Related videos